Стенописи

Стенописната украса на храма, заедно с иконостаса, имат изключително важна богословска функция. Те ни разкриват основите на християнското учение и кои са стълбовете в него. Стенописите ни разкриват библейският разказ чрез багри. Изписани в храма, при тях няма нищо случайно. Всеки образ има своята важна роля и богословска обвързаност.

 

Една от дейностите на ателие "Ликин" е изписване на църкви и изработка на отделни стенописи по поръчка.

Цената за изработка на стенопис се определя от няколко фактора - размер, използвана техника, сложност на образа, използвани материали и др. Затова цената за всяка поръчка се договаря с клиента индивидуално. За обща представа цената за квадратен метър е от 300 до 700 лева, в зависимост от условията.

Изпълнени стенописи:

Ателие Ликин е изрисувало изцяло стенописите на храм „Св. Неделя”, използвайки светли, богати цветове, и съобразено с каноните на източно-православното изкуство.