Дейности на ателие "ЛИКИН"

Дейността на художествено ателие "Ликин" може да се раздели на няколко основни секции:

Изработване на стенописи и цялостно изписване на църкви

Една от дейностите на ателие "Ликин" е изработката на стенописи - отделни сцени или цялостно изписване на църкви. Стенописите могат да бъдат изработени в ателие върху платно и монтирани на място, или да бъдат изписани директно върху стените на храма. Използваните материали са с най-високо качество.

 

допълнителна информация тук

Реставрация и консервация на движими и недвижими паметници на културата

Oсновно занимание на художествено ателие “Ликин” е реставрацията на културни ценности. Ръководител на реставраторския колектив е Гергана Руменова Божинова – Ликин, която е дипломиран магистър реставратор и е един от малкото лицензирани от Министерството на културата реставратори.

 

допълнителна информация тук

Курсове за начинаещи и напреднали по иконопис, живопис и витраж

Основна дейност на художниците от ателие "Ликин" е провеждането на курсове за начинаещи и напреднали по иконопис, живопис и витраж с продължителност от един до десет дни по 5 учебни часа всеки. Курсът се провежда в групи до осем курсиста. Материалите, които ателието предлага на своите курсисти, са с изключително високо качество.

 

допълнителна информация тук