Реставрация иконсервация

Реставрацията е изключително интересна по своята специфика и същност дейност. Тя е свързана с възстановяването на произведенията на изкуството до преминето им в стабилен и в естетически издържан вид. Реставраторът и неговата дейност остават анонимни, затова и намесата на реставратора трябва да бъде деликатна, фина, дори незабележима.Реставрацията на произведенията на изкуството доставя особено удоволоствие за реставраторa, който има честа да възвърне красотата на образите, на тяхното първоначално звучене и въздействие.

 

Зографско ателие Ликин се занимава с реставрацията на стенописи, картини и икони.Реставраторският колектив има в опит в реставрацията на произведения на изкуството и неспирно работи в посока съхраняването му.

Рестврацията и консервацията на обекти на изкуството и силно специфична работа и затова не може да има голяма обвързаност между големина на обекта и неговата цена. Ценообразуването е изключително индивидуално, в зависимост от рестваврационните проблеми, от времето за работа, което би било необходимо, от цената на необходимирате материали, от размера на реставрационния обект и др. Поради тези причини цената за рествация и консервация не може бъде определена предварително. При запитване се изготвя конкретен план, след конкретизиране на проблемите.

Реставрирани обекти:

- Стенописната украса на храм „Св. Георги” в гр. Сандански;

- Стенописната украса на храм „Св. Св. Козма и Дамян” в гр. Сандански;

- Царски икони от гр. Мелник, включително и литиината икона на гр. Сандански, с която на празника на града се прави шествието заедно с миряните през целия град.

- Реставрация на икони от иконаса от храм „Рождество на Св. Йоан Кръстител” в с. Петрово, общ. Сандански;

- Реставрация на икони от иконаса от храм „Св. Харалампий ” в с. Храсна, общ. Сандански;

- Множество домашни икони на миряните.