Курсове за начинаещи и напреднали по иконопис, живопис и витраж

Основна дейност на художниците от ателие "Ликин" е провеждането на курсове за начинаещи и напреднали по иконопис, живопис и витраж с продължителност от един до десет дни по 5 учебни часа всеки. Курсът се провежда в групи до осем курсиста. Материалите, които ателието предлага на своите курсисти, са с изключително високо качество.

иконостас икони по поръчка

 

Програма на курса по иконопис

 

Въвеждата част:

Иконописта се различава много от останалите изящни изуства. Иконата представлява своеобразна „домашна църква” и участва в литургичното тайнство. Затова курсът започва с изключително необходимите две въвеждащи беседи:

1. Беседа, въвеждаща курсистите в същността на източно-православното изкуство – храмове, икони и стенописи, тяхното значение и изменение през различните исторически периоди.

2. Беседа, представяща техниката и технологията на изпълнение на иконата.

И двете лекции са отлично визуализирани чрез прожектиране на богат снимков материал.

Практическа част:

Всеки курсист самостоятелно ще нарисува своя икона по избор от предоставени от ръководителя няколко подходящи вариянта.

Заключителна част:

Кратка заключителна беседа (конферанс), имаща за цел да обобщи постигнатите от курса резултати.

Курсът завършва с почерпка с по-чаша вино от номинираното за най-добро за 2012 год. вино на гр. Сандански, титулувано с грамота за първо място. То е дело на художникът Румен Божинов-Ликин, наречен „Цар на виното”.

 

Продължителност на курса:

 

Еднодневен курс

обобщен въвеждащ курс, включващ въвеждаща част (описана подробно по-горе), и демонстрация на ръководителя на подхода на всеки етап от изографисването на иконата;

Тридневен курс

включва кратка въвеждаща част (описана подробно по-горе), практическа част – изписване на икона с размери 13/18 см.,и заключителна част.

Всеки курсист трябва да заплати сумата от 20 лв. за необходимите за изпълнението на своята икона материали: грундирана дървена основа, златни листове с проба 14, пигменти за рисуване, миксиони, лакове и др.

Петдневен курс

включва въвеждаща част (описана подробно по-горе), практическа част – изписване на икона с размери 17/24 см., и заключителна част.

Всеки курсист трябва да заплати сумата от 28 лв. за необходимите за изпълнението на своята икона материали: грундирана дървена основа, златни листове с проба 14, пигменти за рисуване, миксиони, лакове и др.

Седемдневен курс

включва въвеждаща част (описана подробно по-горе), практическа част – изписване на икона с размери 20/30 см., и заключителна част.

Всеки курсист трябва да заплати сумата от 35 лв. за необходимите за изпълнението на своята икона материали: грундирана дървена основа, златни листове с проба 14, пигменти за рисуване, миксиони, лакове и др.

Десетдневен курс

включва въвеждаща част (описана подробно по-горе), практическа част – изписване на икона с размери 25/35 см., и заключителна част.

Всеки курсист трябва да заплати сумата от 45 лв. за необходимите за изпълнението на своята икона материали: грундирана дървена основа, златни листове с проба 14, пигменти за рисуване, миксиони, лакове и др.

 

Други

 

Часове

Учебният ден се състои от 5 учебни часа (равняващи се на 4 астрономически часа) с 20-минутна почивка посредата (всеки, който има нужда, може да почива и между часовете).

Курсът се провежда в групи до 8 курсиста. При по-голям брой на курсистите се разделят в повече от една група.

Цена

Цената за група от 1 до 4 курсиста е 72 лв. на ден. За всеки следващ човек – по 18 лв. на ден.

При записване на 10 или повече курсиста – отстъпка 10% от цената.

Заявка

Заявка за курса се дава минимум 20 дни преди началната дата на курса.

Материали

Материалите за курса се заплащат отделно. Спрямо големината на иконата, която курсистът ще рисува, се определя разходът на материалите и съответно се образува цената.

Материалите, които ателието предлага на своите курсисти, са с изключително голямо качество. В своите икони зографите от ателието използват същите тези материали. Това са: отлично подготвена дървена основа, туткал с най-високо качество, естесвени пълнители за грунда, пластификатори за грунд, естествени и изкуствени пигменти на една от най-добрите в цяла Западна Европа компании за художествени материали, естествен свързвател за пигментите, златни листове и дълготрайни крайни лакове.

Курсовете се провеждат на изключително творческо място – в къща с огромен двор и прекрасна панорамна гледка към Сандански и планините Пирин, Беласица, Огражден, Славянка (Алиботуш).

През почивката се предлага свободна консумация на кафе и чай.

При проявен интерес от страна на курсистите, те могат да бъдат заведени да разгледат някои от интересните паметници на християнското изкуство в района на град Сандандански и в околностите му. Посещението е свободно, извънчово и няма да се заплаща. Има за цел повишаването на художествената култура на курсистите. Разходите са свързани единствено с транспорните разходи, в зависимост от местоположението на избраният художествен паметник.