За ателие Ликин - професионална изработка на православни икони и стенописи по поръчка.

Художествена галерия „Ликин”, един от символите на гр.Сандански, поддържа художежествената култура  на общината повече от 20 години. Галерията е основана през август 1989 г. от художника и  изкуствовед Румен Божинов. Изкуството за него е повече от професия , то е призвание. Неговите дъщери също поемат пътя на изкуството и творчеството. Така се организира и художествено ателие „Ликин”. То включва Гергана Божинова-Ликин – художник-реставратор и Катерина Димитрова- Ликин - художник-изкуствовед.

Гергана Р. Божинова – Ликин Лицензиран от Министерството на културата реставратор за реставрация на културни ценности и паметници на културата

Gergana Bozhinova,Likin,restorer,Гергана Божинова,Ликин,реставратор

 

Национална Художествена Академия „Николай Павлович”, гр. София

Факултет за приложни изкуства

Специалност: „Консервация и реставрация”

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: художник-реставратор

Катерина Р. Димитрова – Ликин Художник и изследовател на мелнишката художествена школа, автор на труд посветен на нея

Katerina Dimitrova,Likin,art expert,Катерина Димитрова,Ликин,изкуствовед

 

Национална Художествена Академия „Николай Павлович”, гр. София

Факултет за изящни изкуства

Специалност: „Изкуствознание”

Образователно-квалификационна степен: магистър

Професионална квалификация: художник-изкуствовед

Обединението на няколко автора с разнообразни качества и умения в ателие”Ликин” със седалище Галерия ”Ликин”, прави възможно тяхното допълване в творческия процес и съответно извършването на многообразна художествена дейност. Ателието провежда и иконописни курсове и въвеждащи в християнското изхуство лекции, като често заинтересовани от тези курсове са чужденци, привлечени от нашето духовно и културно богатство.