Румен Божинов

Роден на 17.02.1954г. в гр. Сандански, България

Завършил е НХА в София през 1985г.

Член на СБХ и IAA(UNESCO), световна организация за пластични изкуства.

Член на ICOMOS, световна организация за културно наследство и музеи.

ИНДИВИДУАЛНИ ИЗЛОЖБИ:

1990 Художествена галерия „Ликин”, Сандански, България

1991 Художествена галерия „Ликин”, Сандански, България

1992 Художествена галерия „Ликин”, Сандански, България

1993 Художествена галерия „KVE”, Ерланген, Германия

1994 Художествена галерия „KVE”, Ерланген, Германия

1995 Художествена галерия „Макта - ОББ”, София, България

1998 Градска галерия, Клагенфурт, Австрия

1999 Художествена галерия „Драка”, София, България

1999 Художествена галерия „Крим”, София, България

2000 Художествена галерия „Асоциация на художниците в Битоля”, Битоля, Македония

2000 Градска галерия, Ферлох, Германия

2000 Градска галерия, Гербрун, Германия

2003 Градска галерия, Клагенфурт, Австрия

2005 Художествена галерия „М”, Клагенфурт, Австрия

2006 Художествена галерия „Икар”, София, България

2008 Художествена галерия „Ликин”, Сандански, България

2010 Парк-хотел „Пирин”, Сандански, България

2012 Художествена галерия „Ани”, Благоевград, България

1993 Публикува монографията си „Живопистта в средновековния Роженски манастир”

1996 Първа награда на СБХ за пластични и декоративни изкуства в югозападна регионална изложба „Струма”

2004 Медал от президента на Република България за принос в сферата на изящните изкуства и проучване в сферата на културно-историческото наследство на България.

2005 Награда от кмета на гр. Благоевград за принос в сферата на изящните изкуства